Medzi klientmi športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, pre ktorých náš tím zabezpečoval stravovanie aj s možnosťou ambulantného predaja, je možné nájsť spoločnosti s rôznym zameraním, orgány samosprávy a štátnej správy, materské a základné školy a rôzne ďalšie subjekty.

Sme radi, že sa počet spokojných klientov stále rozrastá a tešíme sa na každú ďalšiu spoluprácu.